به سایت آموزش زبان کودک "نی نی انگلیش" خوش آمدید
0
02144944189

دو زبانگی یکی از موارد تاثیر گذار بر آموزش و یادگیری افراد جامعه است که این پدیده به وفور در سراسر جهان دیده می شود

تخفیف های این ماه

کارتون Get squiggling

تومان18,000
62

مجموعه Blippi

تومان32,000
196

مجموعه کارتون BLAZE

تومان29,000
88

مجموعه کارتون Ben & Holly

تومان35,000
81

تعداد مشاوره موفق

0

تعداد نی نی انگلیش

0

تعداد اساتید

0

تعداد مطالب

0